LOŠKA POT

Loška pot

Vas bo iz središča Dobrne prek vinogradniškega Klanca pripeljala do Loke, v naravo, ki je bolj kot za njeno okolico značilna za kras (rdeča prst, vrtače, ponikalnice in celo jama, Osrečanova zvonica), potem pa mimo Čerjakove kapele k znamenitim več sto let starim ostankom mlinov (Gregorjevega, Petračevega, Sedevškovega in Volkova). Pot nadaljujete do domačije Blažič, mimo ruševin Kačjega gradu, ribnikov in Novega gradu v Lokovini, pa spet nazaj v središče Dobrne.

Časovni obseg poti: približno 3 ure zmerne hoje.

Pot obsega naslednje točke:
1. HIšA KULTURNE DEDIŠČINE, ZBIRKA POLENEK
2. IZLETNIŠKA KMETIJA “Pri Minki”
3. KOŠKA URA
4. DOLINA MLINOV
5. KNEIPPOV TOLMUN
6. ZGORNJI VOVKOV MLIN
7. OBORA JELENOV – kmetija
8. DOMAČIJA BLAŽIČ – ZBIRKA STARIN
9. KAČJI GRAD